VICKY NHUNG – GIÁ NHƯ TA CHẲNG BIẾT NHAU (LIVE) | LIVE AT MÂY LANG THANG ĐÀ LẠT (ĐÊM NHẠC THÈM YÊU)

Một lần thôi, đôi tay em sẽ buông. Để người khác nắm chặt, vết thương lành, thật nhanh. Một lần thôi, nước mắt em sẽ rơi. Một đêm cuối bên người, để suốt đời cách xa. Cảm ơn anh đã bên em những ngày chẳng ai biết em ở đâu. Giờ thì anh hãy, hãy quay trở

Một lần thôi, đôi tay em sẽ buông. Để người khác nắm chặt, vết thương lành, thật nhanh. Một lần thôi, nước mắt em sẽ rơi. Một đêm cuối bên người, để suốt đời cách xa. Cảm ơn anh đã bên em những ngày chẳng ai biết em ở đâu. Giờ thì anh hãy, hãy quay trở về, về nơi ta vẫn chưa bắt đầu. Giá như ta chẳng biết nhau vào ngày mưa lúc xưa. Giá như anh chẳng đem lòng say đắm. Giá như ta gặp nhau ngày anh chưa có ai. Thì tình ta đâu dễ phai. Nói em nghe anh đã thương em thật lòng dẫu là. Chúng ta sai, chẳng ai được oán trách. Hứa đi anh ngày mai, chẳng còn ai thấy ai. Về đi anh, người ta đang chờ . Một lần thôi, nước mắt em sẽ rơi. Một đêm cuối bên người, để suốt đời cách xa. Cảm ơn anh đã bên em những ngày chẳng ai biết em ở đâu. Giờ thì anh hãy, hãy quay trở về, về nơi ta vẫn chưa bắt đầu. Giá như ta chẳng biết nhau vào ngày mưa lúc xưa.


https://youtu.be/C3nVmvQ6rQcMột lần thôi, đôi tay em sẽ buông. Để người khác nắm chặt, vết thương lành, thật nhanh. Một lần thôi, nước mắt em sẽ rơi. Một đêm cuối bên người, để suốt đời cách xa. Cảm ơn anh đã bên em những ngày chẳng ai biết em ở đâu. Giờ thì anh hãy, hãy quay trở