TRANG x KHOA VŨ – 'Ngã Tư Không Đèn' (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Hẹn nhau lúc 4 giờ,  cà phê góc phố quen khi nắng ươm vàng. Lòng em như một giấc chiêm bao vẫn đang dở dang. Hẹn nhau lúc 4 giờ.  Và anh luôn sớm hơn em không chút vội vàng. Em sẽ nói: vì phố quá đông, khiến em thở than. Tình yêu ta cứ như ngã tư không

Hẹn nhau lúc 4 giờ,  cà phê góc phố quen khi nắng ươm vàng. Lòng em như một giấc chiêm bao vẫn đang dở dang. Hẹn nhau lúc 4 giờ.  Và anh luôn sớm hơn em không chút vội vàng. Em sẽ nói: vì phố quá đông, khiến em thở than. Tình yêu ta cứ như ngã tư không đèn,  người lại qua. Chẳng thể biết ta nên dừng lại hay đi tiếp.  Cứ như thói quen ta thường nhìn nhau trong nghi vấn. Tình yêu sao cứ như ngã tư không đèn,  chẳng ai hay. Thế nên chúng ta thôi đừng bàn chuyện tương lai. Cứ vui với nhau bây giờ cũng đâu có sai. Hẹn nhau lúc 4 giờ. Nhiều khi chẳng để nói nhau câu gì.  Cùng nhau ngắm nhìn những  lung linh cuối nơi hoàng hôn.

Và rồi tới 9 giờ.  Thì em cũng muốn anh đưa em tới nhà. Ngập ngừng nơi hè phố vắng tanh, anh có muốn? Tình yêu ta cứ như ngã tư không đèn,  người lại qua. Chẳng thể biết ta nên dừng lại hay đi tiếp.  Cứ như thói quen ta thường nhìn nhau trong nghi vấn. Tình yêu sao cứ như ngã tư không đèn,  chẳng ai hay. Thế nên chúng ta thôi đừng bàn chuyện tương lai. Cứ vui với nhau bây giờ cũng đâu có sai. Tình yêu ta cứ như ngã tư không đèn,  người lại qua. Chẳng thể biết ta nên dừng lại hay đi tiếp.  Cứ như thói quen ta thường  nhìn nhau trong nghi vấn. Tình yêu sao cứ như ngã tư không đèn,  chẳng ai hay. Thế nên chúng ta thôi đừng bàn chuyện tương lai.


https://youtu.be/gq5rusq-u2sHẹn nhau lúc 4 giờ,  cà phê góc phố quen khi nắng ươm vàng. Lòng em như một giấc chiêm bao vẫn đang dở dang. Hẹn nhau lúc 4 giờ.  Và anh luôn sớm hơn em không chút vội vàng. Em sẽ nói: vì phố quá đông, khiến em thở than. Tình yêu ta cứ như ngã tư không