Nhạc thiếu nhi vui nhộn cho bé: Tập thể dục buổi sáng

Nâng hai cánh tay với lấy ông mặt trời Hai bàn tay chạm vai rồi bé lắc lắc cái hông Chân bé nâng thật cao bước đều bước thật nhịp nhàng Rồi bé xoay một vòng cùng cười to lên nào Nâng tay, chạm vai, giơ chân , xoay một vòng, cười lên Chúng mình làm lại

Nâng hai cánh tay với lấy ông mặt trời Hai bàn tay chạm vai rồi bé lắc lắc cái hông Chân bé nâng thật cao bước đều bước thật nhịp nhàng Rồi bé xoay một vòng cùng cười to lên nào Nâng tay, chạm vai, giơ chân , xoay một vòng, cười lên Chúng mình làm lại nha 12..3… Nâng hai cánh tay với lấy ông mặt trời Hai bàn tay chạm vai rồi bé lắc lắc cái hông Chân bé nâng thật cao bước đều bước thật nhịp nhàng Rồi bé xoay một vòng cùng cười to lên nào HA..HA Các bé làm nhanh hơn nữa nha Nâng hai cánh tay với lấy ông mặt trời Hai bàn tay chạm vai rồi bé lắc lắc cái hông Chân bé nâng thật cao bước đều bước thật nhịp nhàng Rồi bé xoay một vòng cùng cười to lên nào HAHA…


https://youtu.be/VcXWebskM88Nâng hai cánh tay với lấy ông mặt trời Hai bàn tay chạm vai rồi bé lắc lắc cái hông Chân bé nâng thật cao bước đều bước thật nhịp nhàng Rồi bé xoay một vòng cùng cười to lên nào Nâng tay, chạm vai, giơ chân , xoay một vòng, cười lên Chúng mình làm lại