CON ĐÒ LỠ HẸN – Giáng Tiên_HD1080p

Anh. bỗng đò cặp nhận bên sông bí ẩn xa lòng. em vui thầm như bài thơ trên giấy hoa. mang tính yêu gửi trao tình tình em thầm. mong ông ta sẽ mỗi đến cho hai đứa mình. gặp nhau. hẹn mai Đông Qua Xuân tới đón em về cho. Anh tên là. có nhờ mổ hôm nước lê

Anh. bỗng đò cặp nhận bên sông bí ẩn xa lòng. em vui thầm như bài thơ trên giấy hoa. mang tính yêu gửi trao tình tình em thầm. mong ông ta sẽ mỗi đến cho hai đứa mình. gặp nhau. hẹn mai Đông Qua Xuân tới đón em về cho. Anh tên là. có nhờ mổ hôm nước lên đứa con đó Rời Xa. Bến chờ áo hồng ngay vui kết hoa có nhớ. sưởi ấm êm tình ta mình em trên con bên. vắng nhông con đồ anh giận mở rồi lòng. đau nghe môi mặn đắng Chắc con đò sao. đành rời gian. lặng yên giống giúp. đỡ trôi ngược dầu. cuộc tình ra đi. bố em chờ. rất anh nỡ đành lòng quên em dắt em dây. thừng thương nhớ bao ngày quên tìm gì. đâu ngày bên nhau thắm áo đầm gió. nắng chịu dụng trên mây tranh nhớ câu. thơ ấu ở chung mình. biết người giờ nơi chốn xa có nhớ thương. ấm êm tình ta Trời Sa Mưa Giông Bão tố. để bây giờ cánh cò mô côi buồn trong đêm. sương vẫn vang xấu xa rồi mong đời mà.


https://youtu.be/JOUGs0z7dOIAnh. bỗng đò cặp nhận bên sông bí ẩn xa lòng. em vui thầm như bài thơ trên giấy hoa. mang tính yêu gửi trao tình tình em thầm. mong ông ta sẽ mỗi đến cho hai đứa mình. gặp nhau. hẹn mai Đông Qua Xuân tới đón em về cho. Anh tên là. có nhờ mổ hôm nước lê