Chuyến Tàu Hoàng Hôn – Đan Nguyên

Phụ đề bởi Mục Đồng. ♪ Chiều nào ♪. ♪ tiễn nhau đi khi ♪. ♪ bóng ngả xế tà ♪. ♪ Hoàng hôn ♪. ♪ đến đâu đây ♪. ♪ màu tím dâng trong hồn ta ♪. ♪ Muốn không gian ♪. ♪ đừng tan ♪. ♪ níu đôi chân thời gian ♪. ♪ Ngừng trôi cho giây phút chia ly này ♪. ♪ kéo

Phụ đề bởi Mục Đồng. ♪ Chiều nào ♪. ♪ tiễn nhau đi khi ♪. ♪ bóng ngả xế tà ♪. ♪ Hoàng hôn ♪. ♪ đến đâu đây ♪. ♪ màu tím dâng trong hồn ta ♪. ♪ Muốn không gian ♪. ♪ đừng tan ♪. ♪ níu đôi chân thời gian ♪. ♪ Ngừng trôi cho giây phút chia ly này ♪. ♪ kéo dài ♪. ♪ Trước khi phân kỳ, ♪. ♪ ước sao cho tàu ♪. ♪ đừng đi. ♪. ♪ Xe lăn trong đêm ♪. ♪ khuất xa dần ♪. ♪ biết đâu tìm ♪. ♪ Mưa thu bay bay ♪. ♪ sắt se lòng ướt vai mềm ♪. ♪ Hoàng hôn ♪. ♪ dần xuống ♪. ♪ Mà ai còn đứng im ♪. ♪ trong chiều ♪. ♪ sương xuống. ♪. ♪ Tâm tư ♪. ♪ cô đơn trách con tàu ♪. ♪ nỡ sao đành ♪. ♪ Đem bao yêu thương đến nơi nào ♪. ♪ cách đôi tình ♪. ♪ Đường bao nhịp nối, ♪. ♪ tình trăm ♪. ♪ nghìn mối ♪. ♪ Trông theo một ♪. ♪ bóng hình. ♪. ♪ Tà dương ♪. ♪ khuất trong sương ♪. ♪ là mỗi lần ngóng chờ ♪. ♪ Nhìn theo ♪. ♪ phía chân mây đợi ♪. ♪ chuyến xe xưa ♪. ♪ về chưa ♪.

♪ Nếu hay chăng ♪. ♪ người ơi ♪. ♪ chốn xa xôi chàng trai ♪. ♪ Còn đem yêu thương ♪. ♪ khắc lên muôn vạn ♪. ♪ oán hờn ♪. ♪ Nếu mai đây về ♪. ♪ cũng trên chuyến tàu ♪. ♪ hoàng hôn. ♪. ♪♪♪♪. ♪♪♪. ♪♪♪. ♪♪♪. ♪♪♪. ♪♪♪. ♪♪♪. ♪♪♪. ♪♪♪. ♪♪♪. ♪♪♪. ♪♪♪. ♪ Xe lăn trong đêm ♪. ♪ khuất xa dần ♪. ♪ biết đâu tìm ♪. ♪ Mưa thu bay bay ♪. ♪ sắt se lòng ♪. ♪ ướt vai mềm ♪. ♪ Hoàng hôn dần xuống ♪. ♪ Mà ai còn đứng im trong chiều ♪. ♪ sương xuống. ♪. ♪ Tâm tư cô đơn ♪. ♪ trách con tàu ♪. ♪ nỡ sao đành ♪. ♪ Đem bao yêu thương đến ♪. ♪ nơi nào ♪. ♪ cách đôi tình ♪. ♪ Đường bao nhịp nối, ♪. ♪ tình trăm nghìn mối ♪. ♪ trông theo một ♪. ♪ bóng người. ♪. ♪ Tà dương ♪. ♪ khuất trong sương ♪. ♪ là mỗi lần ngóng chờ ♪. ♪ Nhìn theo ♪. ♪ phía chân mây đợi ♪. ♪ chuyến xe xưa ♪. ♪ về chưa ♪. ♪ Nếu hay chăng người ơi, ♪. ♪ chốn xa xôi chàng trai ♪. ♪ Còn đem yêu thương khắc lên ♪.


https://youtu.be/Ky7iDFXf2NEPhụ đề bởi Mục Đồng. ♪ Chiều nào ♪. ♪ tiễn nhau đi khi ♪. ♪ bóng ngả xế tà ♪. ♪ Hoàng hôn ♪. ♪ đến đâu đây ♪. ♪ màu tím dâng trong hồn ta ♪. ♪ Muốn không gian ♪. ♪ đừng tan ♪. ♪ níu đôi chân thời gian ♪. ♪ Ngừng trôi cho giây phút chia ly này ♪. ♪ kéo